پوریا-مرادی

استعفای پوریامرادی از ریاست هیات ژیمناستیک ممسنی

پوریامرادی رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان ممسنی ۸۹ روز بعد از انتصابش به این سمت استعفا داد و دلنوشته ای نیز منتشر کرد

...