هیئت اجرایی انتخابات ممسنی

پایان انتخابات,خداحافظی با فرماندار ممسنی!!

انتخابات فشرده و دو مرحله ای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه ممسنی و رستم به پایان رسید تا کار هیئت اجرایی انتخابات با فرمانداری به اتمام برسد

...