بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از شهرستان رستم

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس به همراه نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی از شهرستان رستم بازدید کردند

...

جلسه-فرمانداری

گردهمایی و بررسی گازرسانی به بخش دشمن زیاری

گردهمایی و بررسی گازرسانی به بخش دشمن زیاری که با حضور نمایندگان مردم شیراز،دکتر مسعود گودرزی و مهندس محمدی مدیر عامل شرکت گاز استان فارس برگزار شد

...