هفته سلامت

همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه دهنو مقیمی رستم

همایش پیاده روی خانوادگی در منطقه دهنو مقیمی با حضور سرپرست شبکه ی بهداشت و درمان ، پرسنل بهداشتی مرکز دهنو و عموم مردم این منطقه برگزار گردید

...