در راستای ضرورت توجه به عشایر و فعالین عرصه عشایری

همایش تجلیل از تلاشگران عرصه فرهنگ و آموزش عشایر

تعدادی از دانشجویان نخبه دانشگاه های تهران در تالار علامه امینی دانشگاه تهران گردهمایی تحت عنوان اولین همایش ملی دانشجویی"تجلیل از تلاشگران عرصه ی فرهنگ و آموزش عشایر کشور" را برگزار نمودند

...