جلسه-فرمانداری-رستم

همایش دهیاران و بخشداران رستم و ممسنی

همایش دهیاران و بخشداران رستم و ممسنی به میزبانی شهرستان رستم در در سالن سمیه شهر مصیری برگزار شد

...