هلال-احمر-نورآبادممسنی

حادثه جدید در نورآباد و بازهم نبود تجهیزات آتش نشانی

بر اثر حادثه رانندگی در محله تل قلی شهر نورآباد یکی از همشهریان در خودرو گرفتار شده بود ولی متاسفانه آتش نشانی نورآباد فاقد تجهیزات لازم برای نجات این شهروند بود

...