هلال-احمر-نورآبادممسنی

هلال احمر ممسنی برترین شعبه در نوروز۱۳۹۵

معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان فارس از زحمات سید ایمان موسوی رئیس شعبه هلال احمر ممسنی جهت ارائه خدمات به مسافرین نوروزی در سال ۱۳۹۵ به عنوان برترین شعبه  در قالب یک لوح تقدیر و تشکر کرد

...