آیکون-فوتبال

پیروزی لیدوما ,قعرنشینی نورآبادی ها در فوتبال لیگ فارس

در هفته ی یازدهم و پایانی نیم فصل فوتبال لیگ برتر استان فارس تیم لیدوما به پیروزی رسید تا جور دو تیم دیگر را بکشد

...