داریوش اسدی

دلایل اجرای طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان +جزئیات

داریوش اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی در خصوص اجرای طرح هدایت تحصیلی و ابهامات دانش آموزان و اولیا توضیحاتی ارائه داد

...