تصاویر همایش انجمن حامیان طبیعت زاگرس+نقاشی کودکان

جلسه هم اندیشی اعضای انجمن حامیان طبیعت زاگرس روز گذشته در پارک انقلاب شهر نورآباد برگزار شد که در کنار آن کودکان و همیاران طبیعت نیز به نقاشی پرداختند

...