محمدعلی امیری

فقط دشمن زیاری و جاوید مجاز به کشت شلتوک هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی گفت:به دلیل کمبود منابع آب، امسال فقط کشاورزان مناطق دشمن زیاری و جاوید مجاز به کشت شلتوک در ۱۰۰ هکتار هستند.

...