آیکون-فوتبال

تساوی تیم فوتبال لیدوما و شهرداری در شهرآورد ممسنی

در هفته ی نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال بزرگسالان فارس تیمهای نورآبادی لیدوما و شهرداری به تساوی رسیدند

...