تیم-فوتبال-امیرکبیر

حذف نماینده فوتبال ممسنی از جام حذفی کشور

تیم فوتبال امیرکبیرممسنی در مرحله دوم فوتبال جام حذفی کشور با شکست مقابل تیم کارای شیراز از گردونه رقابتها حذف شد

...