توپ فوتبال

آبروی داری لیدوما,سومین باخت متوالی شهرداری

در هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر فارس لیدوما در شیراز برد,امیرکبیر و شهرداری نورآباد در بازی های خانگی مغلوب حریفان خود شدند

...