اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ۹۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:  نتایج اولیه به صورت کارنامه تنظیم شده است و داوطلبان برای مشاهده کارنامه خود به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند

...