ساختمان جدید بهزیستی ممسنی

تصاویر افتتاح ساختمان جدید بهزیستی نورآبادممسنی

ساختمان جدید مجتمع بهزیستی شهرستان ممسنی صبح امروز با حضور مدیرکل بهزیستی فارس و مسئولین شهرستان افتتاح شد

...

ناصراکبری

سخنان رئیس بهزیستی ممسنی پیش از خطبه های نمازجمعه

ناصر اکبری رئیس اداره بهزیستی شهرستان ممسنی به مناسبت هفته ی بهزیستی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته نورآباد بود

...