میلاد انصاری

آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان فراموش نشود

خیال روحانی راحت است که مهره نهایی اصلاح طلبان خواهد بود پس این مهم بدون شک بر رفتار وی اثر خواهد گذاشت و می توان گفت تا حدودی دچار انفعال گردد.

...

میلاد انصاری

تنگ‌ لـله و بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولین ممسنی

نمی‌دانم از کجا شروع کنم و از چه چیزی سخن به میان آورم که کامتان تلخ نگردد اما ناگزیرم از حوادثی تلخ و کلماتی تند و نیش دار استفاده کنم که موجبات آن را فراهم آورد.

...