جشن میلاد امام حسین

جشن میلاد امام حسین(ع) در ناحیه مقاومت سپاه ممسنی

جشن سوم شعبان,میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار صبح امروز در ناحیه مقاومت سپاه شهرستان ممسنی برگزار شد

...