مهندس-احمد-رضایی

پاسخ شهردار نورآباد به گلایه پایگاه خبری دیارممسنی

شهردار نورآباد  نسبت به مطلب درج شده در پایگاه خبری دیارممسنی با عنوان "اعتراض به  محدوده عملکرد شهرداری نورآباد پاسخ داد

...