پلیس

کشف تریلر حامل مواد مخدر در نورآبادممسنی

یگان امداد و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ممسنی موفق به توقیف یک دستگاه تریلر حامل مواد مخدر در مسیر شهرستان ممسنی شدند

...

سحر مرا بدبخت کرد…

از ده دوازده سالگی با نصب و تنظیم ماهواره برای همسایه ها زندگی می گذراندیم، پولی نبود؛ یعنی فقط از امروز تا فردا.

...