فرهنگ-و-ارشاد

برگزاری محفل انس با قرآن در منگودرز رستم

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رستم از برگزاری مراسم محفل انس با قرآن با حضور قاریان برتر کشوری در شهرک مگودرز خبر داد

...