دختر لر

دانلود رایگان مجموعه آهنگهای بختیاری

در این پست مجموعه ای از چند آهنگ زیبا  ودلنشین لری را از خوانندگان مشهور و بنام موسیقی لری  : کورش اسدپور.منوچهر زنگنه. ملک مسعوی.مسعود بختیاری راقرار دادیم تا بصورت رایگان دانلود کنید

...