حاج-ظفر-افشون

معاونت استانداری مرکزی به ممسنی ها رسید

حاج ظفر افشون یکی از نخبگان دیار ممسنی بزودی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان مرکزی معارفه خواهد شد

...