آشغال-شهر۲

شهر ما خانه ما نیست !!

ریختن نخاله,زباله و سبدهای خالی در پیاده رو های شهر نورآباد از جمله معظلاتی است که می طلبد شهروندان و شهرداری نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشند

...