آخرین وضعیت پروژه مسکن فرهنگیان ممسنی +تصویر

داریوش اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی ظهر امروز از پروژه مسکن فرهنگیان شهرستان بازدید و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت

...