تیم-فوتبال-امیرکبیر

پیروزی امیرکبیر ممسنی در هفته نخست لیگ برتر فوتبال فارس

در آغاز فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس تیم فوتبال امیرکبیر نورآباد در هوای بارانی دیارممسنی مقبل نماینده میمند پیروز شد

...