دومین مرکز پلیس+۱۰ در نورآبادممسنی افتتاح خواهد شد

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی در سخنرانی که به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در مسجد شهر نورآباد داشت از افتتاح دومین مرکز پلیس+۱۰ در شهرستان خبر داد

...