تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت مصیری به دستگاه سونوگرافی

با پیگیری مسئولین شهرستان رستم ، مرکز خدمات جامع سلامت شهر مصیری به دستگاه سونوگرافی مجهز گردید تا گامی برای رفاه حال شهروندان برداشته شده باشد

...