مرکز خدمات الکترونیک انتظامی

افتتاح دومین دفتر پلیس+۱۰ در شهرستان ممسنی

با حضور مسئولین شهرستان صبح امروز دومین دفتر مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) شهرستان ممسنی در شهر نورآباد افتتاح شد

...