مرکز-جامع-سلامت-رستم

کلنگ زنی مرکز جامع خدمات سلامت شهرستان رستم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رستم؛مراسم کلنگ زنی مرکز جامع خدمات سلامت این شهرستان برگزار شد.   

...