جوابیه

جوابیه مرکز بهداشت ممسنی به انتقاد ساکنین کوچه قدوسی توتستان

در پی انتشار مطلبی در پایگاه خبری دیارممسنی در خصوص انتقاد ساکنین کوچه قدوسی محله توتستان از وجود طویله در این محله روابط عمومی مرکز بهداشت شهید خواجه ممسنی جوابیه ای صادر کرد

...