در سالن آمفی تئاتر مرکز بهداشت شهید خواجه

برگزاری جلسه آزمون دستیاران دندانپزشکی در ممسنی

آزمون دستیاران دندانپزشکی با حضور ۱۱ نفر از داوطلبان در سالن آمفی تئاتر مرکز بهداشت شهید خواجه ممسنی روز یکشنبه سوم دیماه با نظارت مستقیم رئیس مرکز بهداشت برگزار گردید

...