راه اندازی مرکز اختلالات یادگیری در شهرستان ممسنی

با پیگیری های مدیریت آموزش و پروش شهرستان ممسنی قرار است بزودی مرکز اختلالات یادگیری برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر نورآباد راه اندازی شود

...