کاشت نهال

کاشت ۸۰۰ نهال نارنج در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ممسنی

کارکنان,مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ممسنی تعداد ۸۰۰ نهال نارنج را در این مرکز کاشته و آبیاری میکنند

...