طرح سنا

اتمام طرح سنا در مدارس مروج سلامت شهرستان رستم

با همکاری شبکه بهداشت و درمان رستم و اداره آموزش و پرورش طرح آموزش بلوغ در مدارس دخترانه و پسرانه مروج سلامت شهرستان به پایان رسید

...

شبکه بهداشت

آموزش مشاورین و مربیان علوم تربیتی شهرستان رستم درخصوص انواع افسردگی

در راستای اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی ، آموزش های لازم در خصوص انواع افسردگی و پیامد های ناشی از آن به مشاوران و مربیان علوم تربیتی در شهرستان رستم ارائه گردید

...