رمضان-حسنی

بخشدار جدید سورنا رستم معارفه شد!

؛ مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش سورنا شهرستان رستم,امروز صبح با حضور مهندس احمدی منش فرماندار رستم در محل فرمانداری برگزار شد.

...