تجلیل-از-خبرنگاران

تجلیل باشکوه مسولان شهرستان ممسنی از خبرنگاران

اداره فرهنگ و ارشاد با همکاری فرمانداری و منظقه انتظامی ممسنی در مراسمی باشکوه از اصحاب رسانه شهرستان ممسنی و رستم تجلیل کردند

...