تشییع شهید ستارمحمودی۴۰

تصاویر مراسم تشییع سرهنگ ستارمحمودی در مهرنجان(سری دوم)

امروز روز خاصی برای اهالی مهرنجان بود,سرزمین رُنج بازهم میزبان یک شهید بود اما اینبار شهیدی از جسن شهدای مدافع حرم!شهید سرهنگ ستارمحمودی برادر شهید عبدالرسول محمودی..

...