تشییع-شهید-ابوذر-داوودی

تشییع باشکوه شهید ابوذر داوودی در نورآبادممسنی

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ابوذر داوودی  پنجمین شهید مدافع حرم شهرستانهای ممسنی و رستم با حضور مردم شهید پرور در شهر نورآبادممسنی برگزار شد

...