تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تصاویر مراسم تشییع سرهنگ ستارمحمودی در مهرنجان(سری سوم)

سومین سری از تصاویر مراسم تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی که امروز در روستای مهرنجان برگزار شد را برای شما کاربران عزیز قراردادیم

...