اطلاعیه

زمان تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد ممسنی

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید کمیته امداد امام خمینی روز شنبه سوم تیر ماه سالجاری برگزار خواهد شد 

...