نشست مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با فرماندار رستم

سیاهپور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس با سید ابوطالب حسینی فرماندار جدید شهرستان رستم در محل فرمانداری دیدار و گفتگو کردند

...