بازدید فرماندار رستم

بازدید مدیر کل بحران استانداری فارس از مناطق خسارت دیده بارندگی رستم

فرماندار شهرستان رستم به اتفاق مدیر کل بحران استانداری فارس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از مناطق خسارت دیده بخش کشاورزی که بر اثر بارش شدید تگرگ حادث شده بود بازدید کردند

...