خبر

بررسی مشکلات شهرستان ممسنی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ممسنی ،به منظور بررسی مسائل و مشکلات ارتباطات شهرستان فرمانداری ممسنی میزبان مدیران حوزه ارتباطات استان بود

...