سید-سعید-حسینی

رئیس تعزیرات حکومتی,مدیر نمونه شهرستان ممسنی در سال ۹۵ شد +عکس

سید سعید حسینی رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی به عنوان مدیر نمونه شهرستان ممسنی در سال ۹۵ توسط فرماندار شهرستان معرفی شد

...