سرهنگ محمد اسلامی مدیر نمونه شهرستان رستم شد

بمناسبت هفته دولت مراسم تجلیل از کارمندان نمونه ادارات وارگانهای شهرستان رستم برگزار و سرهنگ محمد اسلامی به عنوان مدیر نمونه این شهرستان معرفی شد

...