برداشت گندم

عدم واریز پول گندم کشاورزان ممسنی!!

در حالیکه امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی در دیدار با امام جمعه محترم شهرستان وعده داد بود پول گندم کاران واریز میشود اما این امر محقق نشده است

...