اردوی جهادی سپاه

بازدید فرمانده سپاه و مدیرجهادکشاورزی ممسنی از سرحد رودشیر +تصویر

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت ممسنی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی در قالب اردوی جهادی از سرحد رودشیر بخش جاوید بازدید کردند

...

محمدعلی امیری

فقط دشمن زیاری و جاوید مجاز به کشت شلتوک هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی گفت:به دلیل کمبود منابع آب، امسال فقط کشاورزان مناطق دشمن زیاری و جاوید مجاز به کشت شلتوک در ۱۰۰ هکتار هستند.

...