خبر ویژه

کانال تلگرامی آمدنیوز از دسترس خارج شد

کانال تلگرام آمدنیوز از دسترس خارج شده است. کاربران با مراجعه به این کانال با این پیام روبرو می‌شوند که این کانال دیگر در دسترس نیست

...